צור קשר


למעוניינים:

  • השתתפות באחת התוכניות שלנו
  • לבקש שיר ספציפי
  • כל הערה / בקשה / המלצה מוזמנים לפנות אלינו בטלפון או בדוא"ל

טלפון:
רדיו: 718-880-4477
רדיו: 718-807-4500
משרד :718-807-9878

דוא"ל: info@tlvnyradio.com

צור קשר

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image